Ledernes
udviklingsdag

er det snart tid til lederens udviklingsdag. En dag hvor vi sammen
skal diskutere gruppens udvikling - hvilket vi gør ved at tage
udgangspunkt i hvad vi allerede gør! 

Som
tidligere nævnt skal hver gren have planlagt et kort oplæg om:
1.
Hvilke kompetencer, vil vi gerne have, at de nyoprykkede drenge til
vores gren har med sig?
-
Socialt
-
Spejderfærdigheder
-
Hvad kræver det af grenlederne, vi modtager fra?
-
Hvad kræver det af os ledere, der modtager de nyoprykkede?

2.
Hvilke kompetencer vil vi gerne have, at de drenge, vi sender videre
til næste gren, har med sig?
-
Socialt
-
Spejderfærdigheder
-
Hvad kræver det af grenlederne, vi modtager fra?
-
Hvad kræver det af os ledere, der modtager de nyoprykkede?

Program
Dagens
program går fra kl. 8:00-15:00. Herefter er der mulighed for at
blive til festlig hygge og aftensmad.

Flaghejsning
og fælles morgenmad
Præsentation
af grenlederenes oplæg jf. ovenstående
Ditte
og Nana laver et samlet overblik undervejs
Leg
og formiddagssnack
Forventninger
til fælles arrangementer i gruppen
-
Indhold
-
Hyppighed
Frokost
Udviklingsplan
med udgangspunkt i vores praksis samt korpsets værdier – ”vi gør
det, vi 
siger”

Vi
håber at rigtig mange af Jer kommer og særligt at der er
repræsentanter fra alle grene: familiespejd, mikro, ulve, junior,
trop og klan.

Venlig
hilsen Nana, Ditte og Jes