Når du opretter indhold, er det vigtigt at du angiver, hvem der er målgruppen for dit indhold. Gør du det, så kommer det frem her. Ellers er det ikke til at finde.