Kong Knud aflyser alle arrangementer indtil sommerferien

Divisionsledelsen har i fællesskab besluttet at aflyse alle arrangementer, som bliver afholdt i divisionsregi, indtil sommerferien. Vi ønsker ikke at øge risikoen for smitte med Covid-19. Vi har taget beslutningen selvom vi ikke kender detaljerne om hvordan man kan afholde arrangementer efter 10. maj.

Det betyder at følgende arrangementer aflyses eller udskydes:

- Mikrodag

- Miniskæg

- Juniordivi

- Tropsdivi

- Midsommerfesten

Vi afholder stadig divisionsrådsmøde, hvor vi planlægger at afholde det i sidste uge i maj. Vi vil forsøge at finde et lokale der er stort nok til at vi kan holde afstand, selv hvis vi bliver mange.

Vi har også besluttet at Midsommerfesten bliver gentaget d. ons. d. 2. juni 2021.